Nr
526/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-Brzezińska
Data podpisania
2020-10-19
Data wejścia w życie
2020-10-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 16 KB]
zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 21 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)