Nr
538/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg itp.Zadanie nr 3 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych Zadanie nr 4 – zakup środków do dezynfekcji.
Data podpisania
2020-10-20
Data wejścia w życie
2020-10-20
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 67 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 21 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)