Nr
536/2020
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2020-10-20
Data wejścia w życie
2020-10-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 21 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)