Nr
539/2020
Dotyczy
zmiany procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika wprowadzonej Zarządzeniem nr 610/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 października 2019 r
Data podpisania
2020-10-21
Data wejścia w życie
2020-10-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 22 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)