Nr
545/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 436/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przedszkole nr 14 w Rybniku, dz. Chwałowice - izolacje murów piwnicznych
Data podpisania
2020-10-22
Data wejścia w życie
2020-10-22
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 66 KB]
Publikacja: 22 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)