Nr
546/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Aktualizacja i dostawa oprogramowania
Data podpisania
2020-10-22
Data wejścia w życie
2020-10-22
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 66 KB]
Publikacja: 22 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)