Nr
542/2020
Dotyczy
w sprawie powierzenia Pani Justynie Ficek – nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku.
Data podpisania
2020-10-21
Data wejścia w życie
2020-10-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 20 KB]
Publikacja: 23 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)