Nr
556/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wsparcie systemu MyQ
Data podpisania
2020-10-26
Data wejścia w życie
2020-10-26
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 26 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)