Nr
555/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom - wykonanie prac związanych z realizacją na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej oraz prac mających na celu uruchomienie maszyny parowej.
Data podpisania
2020-10-26
Data wejścia w życie
2020-10-26
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 26 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)