Nr
551/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 543/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED
Data podpisania
2020-10-23
Data wejścia w życie
2020-10-23
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 152 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 543/2020 z dnia 22 października 2020
    wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED
Publikacja: 26 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)