Nr
552/2020
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2020-10-23
Data wejścia w życie
2020-10-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 27 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)