Nr
549/2020
Dotyczy
udzielenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie z siedzibą w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Data podpisania
2020-10-22
Data wejścia w życie
2020-10-22
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 28 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)