Nr
558/2020
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r., zbieranie uwag do 3 września 2020 r.
Data podpisania
2020-10-26
Data wejścia w życie
2020-10-26
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik_bip [rtf - 1771 KB]
zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 28 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)
Aktualizacja: 29 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)