Nr
544/2020
Dotyczy
nabycia prawa własności nieruchomości
Data podpisania
2020-10-22
Data wejścia w życie
2020-10-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 29 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)