Nr
548/2020
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – wyłożenie do publicznego wglądu od 20 sierpnia 2020 r. do 17 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 1 października 2020 r.
Data podpisania
2020-10-22
Data wejścia w życie
2020-10-22
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 71 KB]
zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 30 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)