Nr
560/2020
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r., zbieranie uwag do 3 września 2020 r.
Data podpisania
2020-10-27
Data wejścia w życie
2020-10-27
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik_bip [rtf - 73 KB]
zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 30 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)