Nr
569/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na cztery zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Niedobczyce.Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice, Rybnik-Północ, Paruszowiec-Piaski.Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice, Popielów, Wielopole, Zamysłów. Zadanie 4.Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Orzepowice, Zebrzydowice.
Data podpisania
2020-11-02
Data wejścia w życie
2020-11-02
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 574/2020 z dnia 4 listopada 2020
    zmiany zarządzenia nr 569/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na cztery zadania:Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Niedobczyce.Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice, Rybnik-Północ, Paruszowiec-Piaski.Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice, Popielów, Wielopole, Zamysłów. Zadanie 4. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Orzepowice, Zebrzydowice.
Publikacja: 3 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)