Nr
570/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
Data podpisania
2020-11-02
Data wejścia w życie
2020-11-02
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 3 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)