Nr
576/2020
Dotyczy
określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna
Data podpisania
2020-11-06
Data wejścia w życie
2020-11-06
Przygotował
ZGM
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 90 KB]
Publikacja: 6 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)