Nr
585/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania
Data podpisania
2020-11-12
Data wejścia w życie
2020-11-12
Przygotował
OPS
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 79 KB]
Publikacja: 13 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)