Nr
589/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-11-13
Data wejścia w życie
2020-11-13
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 13 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)