Nr
587/2020
Dotyczy
projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2021 rok
Data podpisania
2020-11-13
Data wejścia w życie
2020-11-13
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Publikacja: 16 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)