Nr
591/2020
Dotyczy
powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Rybnickiego Sportu Sp. z o.o.
Data podpisania
2020-11-13
Data wejścia w życie
2020-11-13
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 80 KB]
Publikacja: 16 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)