Nr
590/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych
Data podpisania
2020-11-13
Data wejścia w życie
2021-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 93 KB]
Publikacja: 17 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)