Nr
581/2020
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2020-11-10
Data wejścia w życie
2020-11-10
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 59 KB]
Publikacja: 17 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)