Nr
582/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Data podpisania
2020-11-10
Data wejścia w życie
2020-11-10
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 51 KB]
zarządzenie [rtf - 74 KB]
Publikacja: 17 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)