Nr
579/2020
Dotyczy
przyznania lokalu położonego w Rybniku
Data podpisania
2020-11-09
Data wejścia w życie
2020-11-09
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 17 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)