Nr
596/2020
Dotyczy
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert p.n.: „Organizacja wolontariatu w ramach programu Wspieraj Seniora”
Data podpisania
2020-11-18
Data wejścia w życie
2020-11-18
Przygotował
OPS
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 81 KB]
Publikacja: 20 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)