Nr
595/2020
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Data podpisania
2020-11-18
Data wejścia w życie
2020-11-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 23 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)