Nr
606/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2025 zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48.
Data podpisania
2020-11-20
Data wejścia w życie
2020-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka Ogłoszenie o konkursie ofert [rtf - 208 KB]
zarządzenie [rtf - 79 KB]
Publikacja: 23 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 23 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)