Nr
609/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wsparcie systemu MyQ
Data podpisania
2020-11-20
Data wejścia w życie
2020-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 23 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)