Nr
607/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Data podpisania
2020-11-20
Data wejścia w życie
2020-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Ogłoszenie [rtf - 185 KB]
zarządzenie [rtf - 70 KB]
Publikacja: 23 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)