Nr
603/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Data podpisania
2020-11-19
Data wejścia w życie
2020-11-19
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka załącznik [docx - 17 KB]
zarządzenie [rtf - 66 KB]
Publikacja: 24 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)