Nr
613/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Data podpisania
2020-11-23
Data wejścia w życie
2020-11-23
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka ogłoszenie [rtf - 166 KB]
zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 25 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)