Nr
615/2020
Dotyczy
udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok. 2, na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Data podpisania
2020-11-25
Data wejścia w życie
2020-11-25
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 26 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)