Nr
616/2020
Dotyczy
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2020 roku
Data podpisania
2020-11-25
Data wejścia w życie
2020-11-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 27 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)