Nr
623/2020
Dotyczy
wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-11-30
Data wejścia w życie
2020-12-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 30 listopada 2020 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Aktualizacja: 30 listopada 2020 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)