Nr
627/2020
Dotyczy
wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Data podpisania
2020-12-01
Data wejścia w życie
2020-12-01
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 313 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)