Nr
641/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku
Data podpisania
2020-12-02
Data wejścia w życie
2020-12-02
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)
Aktualizacja: 3 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)