Nr
629/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi Rybnickiej
Data podpisania
2020-12-02
Data wejścia w życie
2020-12-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 73 KB]
Publikacja: 4 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)