Nr
634/2020
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.49.2020
Data podpisania
2020-12-02
Data wejścia w życie
2020-12-02
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 4 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)