Nr
624/2020
Dotyczy
powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy (powstałej po podziale Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu)
Data podpisania
2020-11-30
Data wejścia w życie
2020-11-30
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 9 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)