Nr
651/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 469/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Data podpisania
2020-12-09
Data wejścia w życie
2020-12-09
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 43 KB]
zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 10 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)