Nr
652/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku
Data podpisania
2020-12-09
Data wejścia w życie
2020-12-09
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 43 KB]
zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 10 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)