Nr
658/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drugiego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w dz. Chwałowice
Data podpisania
2020-12-11
Data wejścia w życie
2020-12-11
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 11 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)