Nr
656/2020
Dotyczy
powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2021 roku
Data podpisania
2020-12-10
Data wejścia w życie
2020-12-10
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 81 KB]
Publikacja: 14 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)