Nr
653/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 591/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Rybnickiego Sportu Sp. z o.o.
Data podpisania
2020-12-09
Data wejścia w życie
2020-12-09
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 73 KB]
Publikacja: 14 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)