Nr
659/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika
Data podpisania
2020-12-12
Data wejścia w życie
2020-12-12
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 158 KB]
zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 15 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)