Nr
665/2020
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2020-12-14
Data wejścia w życie
2020-12-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 16 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)