Nr
674/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania:zadanie nr 1: Sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym, dz. Śródmieście,zadanie nr 2: Sala gimnastyczna przy II Liceum Ogólnokształcącym, dz. Północ.
Data podpisania
2020-12-17
Data wejścia w życie
2020-12-17
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 18 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)